Kliam Santralleri

KLİMA SANTRALLERİ

Dışarıdan alınan havanın, hava şartlandırmaları sonrasında istenilen noktaya iletilmesini sağlayan cihazlara Klima Santrali denir. Birkaç farklı yapıda klima santrali vardır.

* Karışım Havalı Klima Santrali
* Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali
* Taze havalı Klima Santrali
* Hijyenik Klima Santrali


Ortamın büyüklüğü, hijyen ihtiyacı, dış ortamında hava şartları seçilecek olan Klima Santralini, santralin ekipmanlarından olan filtre, ısıtma serpantini, soğutma serpantini, vantilatör ve aspiratör, damper motoru gibi ekipmanların seçiminde ve projelendirilmesinde etken olmaktadır.
Profesyonel ekibimizin mekanını incelemesi sonrasında doğru klima santralinin seçimi yapılacak, sistemde olması gerektiği düşünülen ekipmanlar belirlenecektir.